Dưới đây là giá niêm yết xe SH 2017 125 150 ABS CBS ở HCM

Giá xe Honda SH 2017 150i ABS: 89.990.000 VNĐ

Giá xe Honda SH 2017 125i ABS: 75.990.000 VNĐ

Giá xe Honda SH 2017 150i CBS: 81.990.000 VNĐ

Giá xe Honda SH 2017 125i CBS: 67.990.000 VNĐ

Giá lăn bánh (đã bao giấy tờ) của xe SH 2017 ABS CBS 125 150

Giá lăn bánh xe Honda SH 2017 150i ABS: 96.990.000 VNĐ

Giá lăn bánh xe Honda SH 2017 125i ABS: 79.990.000 VNĐ

Giá lăn bánh xe Honda SH 2017 150i CBS: 89.990.000 VNĐ

Giá lăn bánh xe Honda SH 2017 125i CBS: 73.990.000 VNĐ